Wiadomości

Projekt PiS w sprawie obrotu ziemią rolną idzie dalej [wideo]

Projekt PiS w sprawie obrotu ziemią rolną idzie dalej [wideo]

Fot.: AIP/x-news

W Sejmie przepadł w piątek (11 marca) wniosek opozycji o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy poddającego pod pełną kontrolę rządu obrót gruntami rolnymi. 

Sejm nie przyjął w głosowaniu wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przeciwko wnioskowi zagłosowało 245 posłów, za było 186, a wstrzymało się od głosu 9 posłów.

Oznacza to, że nad projektem posłowie będą teraz pracować w komisjach.

Zgodnie z propozycjami rządu, od 1 maja br.  ziemię rolną w Polsce będzie mógł kupić tylko rolnik. I to pod warunkiem, że będzie ją wykorzystywał osobiście co najmniej przez dziesięć lat i przynajmniej pięć lat mieszkał na terenie gminy, w której znajduje się grunt.

Sejm miał w planach już w czwartek pierwsze czytanie ustawy, która wprowadzi ścisły nadzór państwa nad wszelkim obrotem gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 hektar.

Projekt budzi wielkie kontrowersje. Opozycja sejmowa (PO, Nowoczesna, PSL) zarzucają rządowi naruszanie konstytucyjnego prawa własności oraz zbyt daleko posuniętą ingerencję państwa w obrót ziemią.

Najważniejsze zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Więcej na temat: obrót ziemią rolną, ANR, ZWRSP

Komentarze (2)

  • ~OSTRA WALKA 2016-03-17, 19:15

    ROLNICY chcą przejąć wyłącznie na swoją własność całą polską ziemię, będacą w dyspozycji Skarbu Panstwa, a nawet odebrać prywatną ziemię jej właścicielom, to widzimy gołym okiem i żadne STRASZENIE NIEMCEM nie zrobi ludziom wody z mózgu.

  • ~PRZYJACIELE ? 2016-03-17, 19:24

    Aby zachowac równowagę praw, "MIASTO" powinno wywalczyc ustawę o zakazie zatrudninia rolników i dzieci rolników w sferze budżetowej , a także zabronić nabywania przez Nich, mieszkań, domów i działek budowlnych w miastach i poza miejscem położenia ich gospodarstwa.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.