Wiadomości

Skarb Państwa zapłaci za szkody wyrządzone przez dziki i sarny? Projekt w Sejmie

Skarb Państwa zapłaci za szkody wyrządzone przez dziki i sarny? Projekt w Sejmie

Fot.: Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl

Posłowie zajmowali się w pierwszym czytaniu nowelizacją prawa łowieckiego podczas 12. posiedzenia sejmu. Zgodnie z podstawowym założeniem projektu szkody wyrządzone m.in. przez dziki i sarny oraz podczas polowań pokryje Skarb Państwa.


Jeśli w uprawach i płodach rolnych wyrządzą szkody dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz jeśli rolnik poniesie szkody podczas polowania, to będą one pokrywane przez Skarb Państwa, przewiduje projekt. Zadanie regulowania odszkodować spocznie na wojewodach. Do tej pory do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

 

  • Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, na podstawie protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona.
  • W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda.
  • Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa.

 

Zakładane rozwiązania miałyby zacząć obowiązywać 1 czerwca 2016. 

Źródło: Sejm.gov.pl

Więcej na temat: dziki, sarny

Komentarze (2)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.